Mesterskaber / Rekorder
KBU Herre
Væltede turneringskegler i 1 serie
Frederik Svensson 299 kegler 11-09-16

Væltede turneringskegler i 4 serier
Frederik Svenssson 1063 Kegler d. 11-09-16

Herre 1 6 mandshold 1 serie 1348
d. 24 januar 2016

Mads F. Petersen
Kevin Kragh
Steffen B. Petersen
Villy Laustsen
Patrick Markussen
Flemming Knudsen
Tony Petersen

Herre 6 mandshold: 4 serier 4954 kegler
d. 31 Oktober 2015

• Mads Petersen
• Kevin Kragh
• Steffen Petersen
• Villy Laustsen
• Tony Petersen
• Patrick Markussen
• Flemming Knudsen
 
KBU Damer
Væltede kegler i 1. serie
Gitte Jørgensen 260 kegler 25-02-2007
Væltede kegler i 4 serier
Dorte J. Madsen 818 kegler d. 01-11-15
Dame hold 6 damer: 4 serier 4258 kegler d.16-01 2005
• Rita Mortensen
• Dorte Madsen
• Inge Günther
• Eva Kristiansen
• Solvejg Frandsen
• Irene Popp Jette Olsen
 
PBA Herre
Væltede turneringskegler 1 serie.
Eddie Frandsen 256 kegler 2010/03/03
Væltede turneringskegler i 3 serier i PBA
Villy Laustsen 659 kegler 28-03-14

PBA Damer
Væltede turneringskegler i 3 serier Damer PBA
Alice Due 591 kegler 2008/04/02

DAI Herre
Væltede turneringskegler for 3 mandshold DAI 4 serier
Kim Jakobsen, Tony Petersen, Steffen Boie Petersen
2558 kegler d. 12-11-2011

Væltede turneringskegler i 1 serie
Mads Frørup Petersen 300 kegler d. 12-12-2015

Væltede turneringskegler Herrer i 4 serier
Mads Frørup Petersen 972 kegler d. 12-12-2015

DAI Damer
Væltede turneringskegler Damer i 1 serie.
Vinnie Abel 254 kegler d. 17-04-2010

Væltede turneringskegler Damer højeste 4 serie DAI
Vinnie Abel 847 kegler d. 06-04-14
Opdateret d. 15 april 2019